top of page

Freshly Baked Goodness You Can’t Resist

At Becws Mefus , you’ll find the tastiest baked goods served fresh daily. From warm and fluffy to decadent and dreamy, we’ve got the recipe for a truly sweet day. We see the smiles that our treats bring to everyone who visits. Isn’t it time you stopped by?

Covid-19 - During these uncertain times we have decided to launch this web site and shop to support our amazing residents of Ynys Mon"Anglesey" and into north wales . We have realised that our phone lines can only take so much , and many of you are not able to get through , on our online shop section which you'll find on the top toolbar you can place your order in the comfort of your own home easily . Both our Shops are still open and we are baking fresh everyday.

Please stay safe from all our staff at Becws Mefus and Becws Bont  Thank you Ben

Pobi daioni – fedrwch chi ddim maddau!

Yn Becws Mefus, mi gewch y bwyd wedi ei bobi mwyaf blasus ar gael yn ffres bob dydd. O fwyd cynnes ac ysgafn i’r moethus a breuddwydiol, mae gennym ni’r rysáit ar gyfer diwrnod gwirioneddol felys. Rydym yn gweld y wên y mae ein danteithion yn ei roi ar wyneb pawb sydd yn ymweld. Onid yw’n amser i chi alw heibio?

Covid-19 - yn ystod y cyfnod ansicr yma rydym wedi penderfynu lansio’r wefan a siop hon i gefnogi pobl wych Ynys Môn a Gogledd Cymru . Rydym wedi dysgu mai dim ond hyn a hyn y gall ein llinellau ffôn ddelio â fo, ac mae llawer ohonoch yn methu cael trwodd, felly yn ein siop arlein – ar y ddewislen ar ben y sgrin – gallwch wneud eich archeb yn rhwydd o’ch cartref. Mae ein dwy siop yn dal i fod ar agor ac rydym yn pobi yn ffres bob dydd. Arhoswch yn ddiogel gan ein staff i gyd yn Becws Mefus a Becws Bont.

Diolch yn fawr Ben

Fresh Bread
BECWS-MEFUS.jpg

Our Story

Give your taste buds a treat at Becws Mefus! Since 2000, we’ve been keeping the amazing people of Anglesey well-fed and happy with our scrumptious baked goods. Our original creations and signature products are sure to exceed all of your expectations. We’re passionate bakers with a commitment to our community and we plan on continuing this tradition for years to come. We welcome you to come on in and have a bite.
We are a very well known artisan bakery located at the central of Anglesey. One of our well known recipe is the sour dough. Sour dough is a lovely seeded loaf made from all natural ingredients and is a must try. Pop over to our bakery Friday morning or pre-order your loaf to pick and enjoy our creation and taste the love we put into our bread.

  Gwledd i’ch synhwyrau yn Becws Mefus! Ers 2000, rydym wedi bod yn bwydo pobl wych Ynys Môn a’u cadw’n hapus gyda’n bwydydd blasus wedi eu pobi. Mae ein creadigaethau gwreiddiol a’n cynnyrch arbennig yn siŵr o fod yn well nag unrhyw beth oeddech chi’n ei ddisgwyl. Rydym yn bobyddion brwd gydag ymroddiad i’n cymuned ac rydym yn bwriadu mynd ymlaen â’r traddodiad hwn am flynyddoedd i ddod. Rydym yn eich croesawu i ddod i mewn a chael tamaid. Rydym yn fecws crefftus adnabyddus iawn yng nghanol Ynys Môn. Un o’n ryseitiau mwyaf adnabyddus yw bara surdoes. Mae bara surdoes yn dorth hyfryd â hadau wedi ei gwneud o gynhwysion llwyr naturiol ac mae ei blasu’n hanfodol. Galwch heibio i’n becws ar fore Gwener neu archebwch eich torth ymlaen llaw i fwynhau ein creadigaeth, a blasu’r cariad yr ydym yn ei bobi i’n bara.

Ein Stori

Blueberry Muffins

Opening Hours

Drop By!

Mon - Fri: 8am - 3.30pm
Sat: Closed during Covid-19
Sun: Closed

Oriau Agor

Galwch heibio!

Llun – Gwener: 8yb – 3.30 yn

Sad: ar gau yn ystod Covid-19

Sul: Ar gau

Freshly Baked
IMG_6871-COPY_edited.jpg

"Let the beauty of what you love be what you do"

Rumi

bottom of page